آسیب شناسی فقهی قوانین کیفری
33 بازدید
ناشر: قوّه قضائیه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی