مسئول پرداخت دیه بینائی در صورت خطای محض
38 بازدید
محل نشر: انتشارات قوه قضائیه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی