نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف
33 بازدید
محل نشر: فقه و حقوق » بهار 1384 - شماره 4 » (24 صفحه - از 85 تا 108)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده یکی از نهادهای تازه تأسیس قضایی در سال‌های اخیر، شوراهای حل اختلاف می‌باشد. هرچند اصل صلح و سازش و تلاش در جهت اصلاح ذات‌البین در فرهنگ دینی ما کاری با ارزش است ولی قانون شوراهای حل اختلاف و ‌آیین‌نامه اجرایی آن به گونه‌ای تنظیم شده است که با موازین فقهی و حقوقی سازگاری چندانی ندارد. در این نوشتار سعی شده است با رعایت انصاف، مواضع نقد و نظر این نهاد مورد بررسی قرار گیرد تا نسبت به رفع اشکال‌های آن اقدام گردد. واژگان‌کلیدی: شوراهای ‌حل اختلاف، قاضی ‌تحکیم، مشارکت ‌مردمی، اصلاح ذات‌البین، صلح و سازش.