بررسی فقهی- حقوقی اجرای علنی حدود و گستره آن
31 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » خرداد و تیر 1381 - شماره 8 » (14 صفحه - از 89 تا 102)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مجوز شرعی علنی بودن اجرای حدود چیست و گستره علنی بودن آن تا کجاست؟ نگاه کتاب و سنت در این موضوع چگونه است؟ دلایل موافقان و مخالفان اجرای علنی حدود کدام است؟ اینها پرسشهایی است که نگارنده در صدد پاسخ به آنها بوده و در دو مقام، همراه با طرح نظریه‏های فقها و کارشناسان حقوقی و بررسی آنها، اجرای علنی حدود را مجاز دانسته و به آثار مثبت و منفی فردی و اجتماعی آن پرداخته است. اجرای علنی حدود در ماههای گذشته با چالشهای متعددی روبرو شده و عده‏ای آن را فاقد مجوز شرعی و یا فاقد وجاهت فقهی دانسته و عده‏ای دیگر نیز از اجرای علنی حدود دفاع کرده‏اند. از این رو ما در مقاله حاضر راجع به این مسأله، در دو مقام بحث می‏کنیم: 1ـ آیا اجرای علنی حدود، مجوز شرعی دارد؟ 2ـ بعد از فرض داشتن مجوز شرعی آیا اجرای علنی حدود، به حد زنا اختصاص دارد، یا در سایر ابواب حدود هم جاری است؟ اجرای علنی و غیرعلنی حدود طرفدارانی دارد که اقوال و ادله آنان را بررسی می‏کنیم....